Registar besplatne pravne pomoći

Z.J.- zapošljavanje

Datum prijave:
05.07.2017.

Spol:
Muško

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Nebojša Milanović

Opština:
Rogatica

Sektor:
Zapošljavanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Opština Rogatica raspisala je javni konkurs za popunu „upražnjenih“ radnih mjesta u Opštinskoj upravi Rogatica, i to za popunu 6 pozicija. Konkurs je raspisan 22. juna sa rokom za prijavu od 15 dana, znači ističe 07. Jula (poslije datuma podnošenja ove Prijave, što smatram izrazito značajnim). Nije objavljen na zvaničnoj opštinskoj veb stranici www.rogatica.ba, ali jeste u „večernjim novostima“ . Ovo nije javni konkurs za upražnjena radna mjesta, odnosno za nezaposlene, kakav bi morao biti javni konkurs, nego konkurs za već zaposlene, jer su sve pozicije za koje je raspisan već – popunjene. Po pozicijama Javnog konkursa na tim radnim mjestima već rade: 1. Jovica Vasović – SNSD 2. Olja Bojić – SNSD 3. Srđan Rajak – PDP (brat mu odbornik SO, načelniku opštine bratova ruka neohodna za skupštinsku većinu) 4. Slađana Andrić – SNSD 5. Dragan Lelek – SNSD 6. Aleksandar Vukojičić - SNSD U pitanju je krupna politička korupcija, nezakonito korištenje društvenog položaja, trgovina političkim interesom, narušavanje univerzalnog princip jednakosti svih građana pred zakonom, politička diskriminacija i nezakonite radnje za izrazitim stepenom društvene štetnosti. Kompletan Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi načelnik Milorad Jagodić donio je na protivzakonit način, jer je njime povećan broj zaposlenih, dok Zakon o lokalnoj samoupravi RS predviđa smanjenje broja zaposlenih, odnosno prilagođavanje broju stanovnika omjeru 3: 1.000. Opština Rogatica ima cca 11.500 stanovnika, a broj zaposlenih u opštinskoj upravi premašuje 70. Takođe opštinskim službenicima koji su članovi drugih političkih partija samo su podijeljena rješenja o novim radnim mjestima, bez raspisivanja internog konkursa, kako je predviđeno Zakonom o službenicima i namještenicima u organima lokalne samouprave. Svi službenici Opštinske uprave koji su članovi drugih političkih partija ovim Pravilnikom raspoređeni su na „uduplana“ radna mjesta. Namjera je da se, u narednoj fazi prilogađavanja Pravilnika odredbama zakona o smanjenju broja zaposlenih, proglase „tehnološkim viškom“ i otpuste, čime bi „političko čišćenje“ Opštinske uprave Rogatica bilo dovršeno i u njoj ostali da rade samo članovi SND – opštinske pozicije. Pravilnik je i nezakonito sistematizovan. Naprimjer: 1. Samostalni stručni saradnik za protokol i odnose s javnošću „VSS – diplomirani novinar ili srpski jezik i književnost ili prvi ciklus studija za navedena zvanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS ili ekvivalent...“ Odnosi s javnošću su komunikološka a protokol politološka i administrativna disciplina i vještina, pa je, i po zakonu i po zdravom razumu, moralo da se od posebnih uslova traži: VSS, odnosi s javnošću, diplomirani komunikolog, diplomirani novinar, Fakultet političkih nauka ili fakultet društvenog smijera... Frapantna je i definicija „srpski jezik i književnost“ umjesto „profesor srpskog jezika i knjiženosti“ ali i činjenica da profesor srpskog jezika uopšte nije kompatibilna kvalifikacija sa znanjima i vještinama potrebnih za obavljanje ovih poslova. Suština je u tome da se radon mjesto namješta potparolu OO SNSD Rogatica Jovici Vasoviću koji je po zanimanju profesor srpskog jezika, a protivzakonito iz procesa javne konkurencije eliminiše Zoran Janković koji je diplomirao na FPN. Zoran Janković je diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek odbrana i sigurnosti, novinar je sa stažom od 22 godine, član je strukovnog udruženja „BiH novinari“, završio školu istraživačkog novinarstva sarajevskog „Mediacentra“, relativno poznati BiH kolumnista i najpoznatiji i najuspješniji rogatički novinar. Dovoljno je da ukucate na pretraživač „piše Zoran Janković“ i da dobijete desetine čitanih tekstova i kolumni objavljenih na najprestižnijim BiH medijima. Političkoj diskriminaciji i mobingu od strane načelnika Milorada Jagodića novinar Janković je izložen zbog toga što je objavio na desetine tekstova o tajkunskoj privatizaciji rogatičkog „Agrokombinata“ od strane direktora Milorada Jagodića, kao i brojnim nezakonitim radnjama Milorada Jagodića na funkciji direktora ŠG „Sjemeć“ Rogatica. Jovica Vasović, kome načelnik Jagodić namješta posao ovim konkursom nema apsolutno nikakvog radnog iskustva u poslovima odnosa s javnošću, a u javnosti se „proslavio“ jedino kupovinom glasova od punoljetnih srednjoškolaca za načelničkog kandidata Milorada Jagodića, o čemu su izvještavali i mediji. Radno mjesto sistematizovano je tako da se Zoran Janković ne može ni prijaviti, odnosno ne može konkurisati na njega, a da uslove ispunjava Jovica Vasović. Pošto je ovo opštepoznata činjenice niko drugi o Rogatici neće se ni usuditi da konkuriše na to radon mjesto.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Prijava je podnesena Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS, Upravnoj inspekciji i Ombudsmenu BiH. Za sada nema odgovora.

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Da, prijetio mi je član SNSD-a Dragomir Beli Janković, poznati “žestoki momak” sa prijeratnim krivičnim dosjeom i Interpolovom potjernicom. Da ne opterećujem ovaj formular obimnošću o tome detaljno možete pročitati na: http://www.rtvbn.com/380742/Rogatica-Otkud-to-da-je-nas-Beli-crven Nažalost, tužilaštvo je moju prijavu okarakterisalo kao prekršajno a ne krivično djelo i počiniocu je, ovih dana, Osnovni sud u Višegradu izrekao (nepravosnažnu) novčanu kaznu od 300 KM. U međuvremenu Dragomir Janković je ponovio djelo. Prvo je “nagonio automobil” na moju suprugu Miru Janković, a zatim i na oboje nas, dok smo bili zaustavljeni ispred naše porodične kuće. Za oba napada podnijeli smo prijave PS Rogatica.