Registar besplatne pravne pomoći

S.H. – zapošljavanje

Datum prijave:
22.02.2016.

Spol:
Žensko

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Bihać

Sektor:
Zapošljavanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Prijavitelj korupcije izložen je mobingu i diskriminaciji jer je odbio prihvatiti prijedlog direktora da na terenu proizvođače usmjerava da sredstva za poljoprivredu kupuju isključivo u njegovoj apoteci. Prijavitelj korupcije trebao je dobiti unaprjeđenje na radnom mjestu da je prihvatio navedene uslove. Međutim, to se nije desilo. Prijavitelj korupcije se obratio na više adresa i prijavljivao različite nelegitimne radnje direktora, od korištenja laboratorije osobama koje nisu bile zaposlene u navedenoj instituciji, pa do kršenja različitih pravilnika i zakona. Institucije kojim je prijavitelj upučivao prijave, oglašavale su se uglavnom kao institucije u čijoj nadležnosti nisu te prijave. Prijavitelj smatra da je uzrok tome činjenica da direktorova savjetnica ima uticajnog supruga, kantonalnog tužioca. S druge strane, direktor je pokretao niz disciplinskih kazni da prijavitelja, koje su bile neosnovane i koje je drugostepeni organ, Odbor za žalbe u Sarajevu odbacivao.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Da.

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne.