Registar besplatne pravne pomoći

S.H. – javne nabavke

Datum prijave:
05.06.2015.

Spol:
Muško

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Nebojša Millanović

Opština:
Cazin

Sektor:
Javne nabavke

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Prijava se odnosi na nezakonite radnje Grawe osiguranja d.d. Sarajevo, i Uniqa osiguranja d.d. na štetu svojih klijenata. U prijavi se takođe ističe nepostupanje Agencije za nadzor osiguranje FBiH u skladu sa svojim ovlaštenjima nadzora nad osiguravajućim društvima. Podnositelj prijave kao nezakonite radnje ovih osiguravajućih društava ističe dostavljanje polisa osiguranja sa znatno manjom osiguranom sumom od predviđene, prikriveno uvođenje dodatnih osiguranja u osnovni paket osiguranja, nepravilan obračun kapitalizirane vrijednosti osiguranja kao i otkupne sume osiguranja i drugo.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Da

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne