Registar besplatne pravne pomoći

P.M.

Datum prijave:
13.02.2018.

Spol:
Muško

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida husić

Opština:
Banja Luka

Sektor:
Zapošljavanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Zloupotreba položaja pri zapošljavanju na poziciju direktora.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
APIK

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne