Registar besplatne pravne pomoći

N.M. – sudstvo

Datum prijave:
11.07.2013.

Spol:
Žensko

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Sarajevo Stari Grad

Sektor:
Sudstvo

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Zloupotreba položaja u svrhu upravljanja tuđom imovinom. Federalna uprava za goedetkse i imovinso-pravne poslove u Sarajevu. Bez izuzimanja imovine i obavještavanja izvornih vlasnika otudživanja drugim licima i davat prijedlog za provođenje u zemljišnim knjigama gdje je ista ez znanja sukorisnika oduzeta te po našem saznanju i traženju uvida u dokumentaciju daje se izgovor da spisanema iako su dužni izvršiti rekonstrukciju isto ne se ne čini.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Nije poznato

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Nije poznato