Registar besplatne pravne pomoći

N.B.

Datum prijave:
10.04.2018.

Spol:
Žensko

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Sarajevo Stari Grad

Sektor:
Zapošljavanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Fizički napad na radom mjestu i višemjesečno verbalno i vizuelno uznemiravanje

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Da, PU Novo Sarajevo

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
DA