Registar besplatne pravne pomoći

N.B.

Datum prijave:
23.05.2018.

Spol:
Žensko

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Hadžžići

Sektor:
Sudstvo

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
- Nezakonita radnja Općinskog suda Sarajevo, glede presude i pristrasnost sudije prema tužitelju u toku ovog sudskog procesa, kao i davanja konačne presude u vezi predmeta, koju je poslije drugostepeni Kantonalni sud u Sarajevu uvažio moju žalbu i vratio predmet na prvostepeni sud.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Ne

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne