Registar besplatne pravne pomoći

N.A

Datum prijave:
04.11.2017.

Spol:
Žensko

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Sarajevo Novi Grad

Sektor:
Obrazovanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Nezakonita radnja Školskog odbora i nezakonito upošljavanje (nepotizam)

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Ne

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne