Registar besplatne pravne pomoći

M.T. – javne nabavke

Datum prijave:
29.02.2016.

Spol:
Muško

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Zenica

Sektor:
Javne nabavke

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Prijavitelj smatra, da su mu zloupotrebom položaja povrijeđena osnovna ljudska prava i da ima pravo na nužni smještaj tj stan koji mu treba biti dodijeljen u skladu sa listom koja je dostavljena od strane Željezare Zenica i Arcelor Mittala d.o.o Zenica.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Ne.

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne.