Registar besplatne pravne pomoći

M.S.

Datum prijave:
15.08.2018.

Spol:
Žensko

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Kakanj

Sektor:
Sudstvo

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Neizvršenje pravosudne sudske presude

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Ne

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne