Registar besplatne pravne pomoći

M.K.S. – obrazovanje

Datum prijave:
05.09.2017.

Spol:
Žensko

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Nebojša Milanović

Opština:
Sarajevo Novi Grad

Sektor:
Obrazovanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Lažiranja konkursa na mjesto nastavnika bhs jezika u ju os fatima gunić koji glasi: "…do povratka radnika sa funkcije direktora…" OSoba koja je direktor te škole n kada u toj školi nije radila kao nastavnik Bhs jezika i postoji osnovana sumnjua sa Je sam sebi tokom prosle godine bez konkursa potpisao ugovor na neodređeno. On sam je tu dosai na poziciju direktora iz jedne druge škole gdje je radio kao vjeroučitelj. U toj skoli pratim konkurse od 2013 i na to radno mjesto nikada bilo raspisan konkurs sa formulacijom kao sada.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Ne

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne