Registar besplatne pravne pomoći

K.M. – sudstvo

Datum prijave:
14.02.2017.

Spol:
Žensko

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Biljana Vokić

Opština:
Visoko

Sektor:
Sudstvo

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Poštovani, Obraćam Vam se uvjeren da ćete učiniti sve potrebno da se napokon počne rješavati problem organizovanog kriminala i korupcije počinjenog u firmama UNIS dd Kovina Visoko i Kovina Promet d.o.o. Visoko. Osumječeni počinioci su : - Menadžment firme UNIS dd Kovina Visoko na čelu s Ratkom Orlandićem iz Visokog - BBI banka Poslovnica Visoko - Raiffeisen banka Poslovnica Visoko - Katastarski ured Općine Visoko - Poreska uprava - Predmetne sudije u pojedinim prodajama - Kupci firme Secom d.o.o. Visoko, Wood Team Visoko, King d.o.o. Visoko, kao i firma Kovina Inžinjering d.o.o. Visoko - Elektrodistribucija Ze-do kantona - Advokat Lemeš Salih iz Visokog - Sudija općinskog suda Visoko Avdija Avdić - Integra d.o.o. Zenica Gore navedeni su učestvovali, kao organizovana grupa, u devastaciji imovine navedenih firmi. Prvu prijavu o navedenim radnjama podnio sam maja mjeseca 2012. godine Policijskoj upravi Visoko. Tužilaštvo Ze-do kantona je upoznato sa tom i još nekoliko prijava. Maja mjeseca 2017. godine bit će 5 godina. U martu 2016. godine uputio sam Policijskoj upravi Ze-do kantona zahtjev da me izvijeste dokle su stigli sa mojim prijavama. Odgovor nisam dobio do danas. Zbog gore navedene situacije doveden sam u stanje socijalne potrebe bez primanja i bez zdravstvene zaštite. Razvlačenje procesa može potrajati beskonačno. Stoga Vas molim da urgentno zahtjevate od Tužilaštva Ze-do kantona da Vam dostave izvještaj o predmetu. Dosada učinjeno ukazuje na to da je svojim nečinjenjem Tužilaštvo Ze-do kantona omogućilo nezakonito sticanje imovine gore navedenim firmama. Izražavam sumnju da se namjerno razvlači sa slučajem. Do sada je već umrlo troje svjedoka optužnice. Molim Vas da hitno izvijestite Visoko sudsko i Tužilačko vijeće kako bi ovi poduzeli potrebne radnje da se uz pomoć svih institucija zaduženih za borbu protiv organizovanog kriminala odgovorni počinioci krivičnih dijela procesuiraju. P.S. Ratko Orlandić je smijenjeni direktor Zavoda za zapošljavanje Ze-do kantona. Provjeriti da li je gore navedenim firmama odobrio podsticaj. O navedenom privrednom kriminalu uredno sam obavijestio MUP Ze-do kantona PU Visoko, Kantonalno tužilaštvo Ze-do kantona i APIK BiH Agenciju za borbu protiv organizovanog kriminala Sarajevo. Sva dokumentacija koju posjedujem dostavljena je APIK-u. Od vas ocekujem da se u koordinaciji sa APIK-om uključite, shodno vašim ovlaštenjima u aktivnu borbu protiv organizovanog kriminala. Molio bih vas da mi ne savjetujete kome dalje da se obraća. Od vas očekujem da uradite šta je do vas. Po mojim saznanjima advokat Lemeš Salih bio je uposlenik MUP-a Ze-do kantona PU Visoko, te isti još uvijek ima uticaja u istim, stoga se bojim da će istraga koja se dosad vodi lahko pasti na sudu, ukoliko i dođe do sudskog procesa.Prema mojim saznanjima isti je učestvovao u u nezakonitim radnjama kod prodaje imovine firme Vitex dd Visoko. Moj sljedeći korak će biti izlazak u medije, web portale i obraćanje zapadnim ambasadama sa zahtjevom za azil. Da ne bi do toga došlo, molim vas, da se uključite zajedno sa državnom agencijom APIK BiH u borbu protiv organizovanog kriminala kao glavnog uslova za pristupanje BiH u EU.Ovaj zahtjev nema namjeru da se utiče na neovisnost pravosuđa, već da pravda bude za sve.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
O navedenom privrednom kriminalu uredno sam obavijestio MUP Ze-do kantona PU Visoko, Kantonalno tužilaštvo Ze-do kantona i APIK BiH Agenciju za borbu protiv organizovanog kriminala Sarajevo.

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne.