Registar besplatne pravne pomoći

H.V. – zapošljavanje

Datum prijave:
10.03.2016.

Spol:
Muško

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Nebojša Milanović

Opština:
Bužim

Sektor:
Zapošljavanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Sudski vještak je sačinio lažni nalaz o vještačenju rukopisa. Ovo vještačanje je neovlašteno tražio direktor preduzeća jer se sporni rukopis nalazi u knjizi nadzornog odbora, a od kojeg nije imao odobrenje za vještačenje. Sporni nalaz prijavitelju je uručen od strane direktora koji je tom prilikom rekao da ima saznanja da će prijavitelj biti vrišilac dužnosti direktora preduzeća, te da je kao radnik izvršio kriminalne radnje u knjizi protokola preduzeća.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Ne

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne.