Registar besplatne pravne pomoći

F.M.

Datum prijave:
04.03.2019.

Spol:
Muško

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Sarajevo Centar

Sektor:
Sudstvo

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Na rad službe za imovinsko-pravne poslove Centar, voditelja postupka i urbaniste.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Da, krivičnu prijavu Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne, ignorisan sam.