Registar besplatne pravne pomoći

E.S.- sudstvo

Datum prijave:
02.12.2016.

Spol:
Muško

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Zenica

Sektor:
Sudstvo

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
U vise navrata je prijavljeno ugrozavanje sigurnosti odtecenje tuďe stvari da bih se pomenuti policajac upetlkao pozivajuci me na mob kojem dam placao od do da bih na kraju iako je znao sta i ko cu pocinioci svjesno podnio sudu dasvim drugo stanje isti kad je vidio fa necu odustati poceo fa pravi smicslice iako je znao ko du pocinioci nsmjerno podnio sudu nrpoznato lice protiv drgig lica i naravno fa ce bit oslobođeni od laznog predstavljwnja pa do ozbiljnih prijetnji kao odl nije prijavio kd krim policiji

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Ne

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Da.