Registar besplatne pravne pomoći

D.T. – privatizacija – zapošljavanje

Datum prijave:
29.11.2016.

Spol:
Muško

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Nebojša Milanović

Opština:
Bijeljina

Sektor:
Zapošljavanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Firma u kojoj radim kupljena je prije 10 godina.sedam godina ne mogu otići doktoru a 50 mjeseci nisam dobio plate iako imam četiri pravosnazne presude.i sud stoji na strani gazde.šta dalje i kako okončat ovaj mrak u kome se nalazim Ukoliko dostavljate dokumentaciju/dokaze, svaki akt treba obilježiti rednim brojem: 1, 2, 3… Ne znam šta treba.ako vam bude potrebno mogu vam poslati presude.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Ne. U ovoj državi se nema kome žaliti i ne vjerujem da može iko pomoć.

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Ne