Registar besplatne pravne pomoći

D.H. – obrazovanje

Datum prijave:
08.08.2016.

Spol:
Žensko

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Sarajevo Novi Grad

Sektor:
Obrazovanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Krivotvorenje izvještaja o broju održanih časova. Koristim priliku da vas obavijestim da pojedini direktori osnovnih škola ne prikazuju višak časova, konkretno direktor JU OŠ „ Hasan Kikić „ nije prikazao časove Kemije/ Hemije , D/K/R i Zdravih životnih stilova , a što je bio u zakonskoj obavezi. S obzirom na sve gore navedeno od Vas tražim da u skladu sa svojim ovlastima hitno reagujete , privolite direktora da prikaže časove, te takvog direktora odmah sankcionišete. Takođe Vas molim da me obavijestite pismenim putem o poduzetim radnjama i aktivnostima

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Nije poznato

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Nije poznato