Registar besplatne pravne pomoći

D.Đ. – zapošljavanje

Datum prijave:
30.07.2017.

Spol:
Muško

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Nebojša Milanović

Opština:
Srbac

Sektor:
Zapošljavanje

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Žalim se na kupovinu diploma četvrte godine Branka Savanovića, koja mu je omogućila da konkuriše i bude izabran na mjesto direktora JU” Narodna biblioteka Srbac”. Naime, Branko Savanović je radio na mjestu bibliotekara sa završenim trogodišnjim fakultetom. Pošto je odlučio da se kandiduje za mjesto direktora, bilo mu je neophodno da ima završenu i četvrtu godinu . Tokom mjeseca oktobra, nakon lokalnih izbora, tekle su njegove konsultacije i zvanje Ministarstva prosvjete i kulture RS, kako bi se uvjerio da mu je potrebna takva diploma, jer lično nije bio tog mišljenja. U novembru 2016.g. pribavio je diplomu na “Univerzitetu Nikola Tesla” u Beogradu. Da bi redovno završio četvrtu godinu, bilo je potrebno položiti 2-3 ispita razlike u odnosu na predhodnu diploma, 7 redovnoh ispita te godine i zavrsni ispit.Za ovaj broj ispita svakako bi bila potreban bar jedna školska godina, a realno i optimalno dvije. S obzirom da sam ja vršila funkciju direktora on nikada nije tražio određene dane da bi odlazio na predavanja, konsultacije ili ispite. Nejasno je kada je ispolagao te ispite i kada je uopšte upisao četvrtu godinu.Diplomu četvrte godine nije do isteka moga mandata (08.03.2017.g.) priložio u personalni dosije, već je početkom februara 2017.g. upisao u radnu knjižicu pomenutu diploma. Svi mi koji smo studirali dobro znamo da moraju postojati tragovi položenih ispita i svega onog što to prati.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Rekao mi je : “Ako dirneš u mene raznjeću te”! Trenutno nemam kontakta sa njim .