Registar besplatne pravne pomoći

D.B. – sudstvo

Datum prijave:
26.06.2017.

Spol:
Žensko

Kontakt osobe koja vodi prijavu (pravni savjetnik):
Aida Husić

Opština:
Kiseljak

Sektor:
Sudstvo

Na koji nezakonitu radnju podnosite prijavu:
Nezakonitost rada opštinskog organa za imovinsko-pravne poslove Općine Kiseljak u vezi sa priznavanjem prava vlasništva na nekretninu izlaganja katastra nekretnina.

Da li ste već podnijeli ovu prijavu nekoj drugoj instituciji ili nevladinoj organizaciji?:
Ne, ali trneutno imam i advokata, Murisu Makarević.

Da li ste eventualno dobijali određene prijetnje, ili drugi vid uznemiravanja od strane izvršitelja korupcije?:
Primječujem pračenja, sitne provokacije.