Registar besplatne pravne pomoći

Pružaoci usluga

NazivOpštinaSektor
Centar za pružanje besplatne pravne pomoći Banja Luka Više sektora
Transparency International BiH Banja Luka Više sektora
Vaša prava Sarajevo Novi Grad Više sektora
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo Centar Više sektora
Centar informativno-pravne pomoći Zvornik Banja Luka Više sektora
NazivOpštinaSektor