Registar besplatne pravne pomoći

Prijava korupcije

SPOL (*)

SEKTOR (*)

Opišite nezakonitu radnju; u kojem društvu, instituciji, firmi ili dr. se radnja dogodila...

Ukoliko dostavljate dokumentaciju/dokaze, svaki akt treba obilježiti rednim brojem: 1, 2, 3…

Ako jeste, da li ste bili informisani (pismenim ili usmenim putem) o preduzetim radnjama o Vašoj prijavi?


Da li ste spremni da sarađujete sa mrežom ACCOUNT-a radi pribavljanja/prikupljanja dodatnih informacija – dokaza?


NAPOMENA: Anonimne prijave se neće uzimati u razmatranje. Zakonske smetnje za javno objavljivanje od strane podnositelja prijave za eventualnu korupciju ne postoje, ali je neophodno prije takvog objavljivanja tražiti saglasnost od ACOOUNT-a. U suprotnom ACOOUNT neće stajati iza takvog javnog objavljivanja. Istovremeno je neophodno voditi računa od strane podnositelja prijave šta može objaviti javnosti prije nego eventualni sudski postupak bude pokrenut/okončan.