Registar besplatne pravne pomoći
Vijesti

Korupcija glavna prijetnja BiH

Misija OEBS-a u BiH i Savjeta Evrope, kao i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i delegacija Evropske unije u BiH upozorili su danas u zajedničkoj izjavi da korupcija ostaje jedna od glavnih prijetnji prosperitetnoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

Danas smo obilježili Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Korupcija ostaje jedna od glavnih prijetnji prosperitetnoj budućnosti Bosne i Hercegovine (BiH). Osnovno ljudsko pravo građana BiH je da žive u društvu u kojem nema korupcije. Javne institucije u kojima nema korupcije su neophodne za obnovu povjerenja, poboljšanje usluga organa vlasti, privlačenje investitora i uklanjanje prepreka ekonomskom razvoju – ističe se u zajedničkoj izjavi povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

U izjavi se navodi kako su se političke vođe obavezale na borbu protiv korupcije, te da ono što je urađeno nije dovoljno.

– Jedan od konkretnih koraka koje je moguće preduzeti na sprečavanju korupcije je usvajanje čvrstih mehanizama za rješavanje sukoba interesa u javnom sektoru. To je u skladu sa obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela kao država članica Savjeta Evrope i OEBS-a. Štaviše, stavljanje u funkciju snažnog mehanizma za rješavanje sukoba interesa predstavlja sastavni dio procesa pristupanja EU – navodi se u zajedničkoj izjavi.

Istovremeno, konstatirano je da su sadašnji mehanizmi za rješavanje sukoba interesa u Bosni i Hercegovini neadekvatni i da ne ispunjavaju međunarodne standarde.

– Nezavisnost komisije na državnom nivou nije u dovoljnoj mjeri garantovana, a prijavljena imovina i interesi nisu javni. Federacija Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt BiH tek treba da implementiraju svoje zakone o sukobu interesa. Samo u Republici Srpskoj postoji tijelo koje ispunjava minimalne međunarodne standarde – navodi se u zajedničkoj izjavi.

Potpisnici izjave izražavaju zadovoljstvo što mogu vidjeti da je nekoliko poslanika Parlamentarne skupštine BiH predložilo novi zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine o kome će se ove sedmice voditi rasprava u parlamentarnoj komisiji.

Poručuju i da to predstavlja jedinstvenu priliku da parlament preduzme konkretne korake naprijed na jačanju integriteta i odgovornosti javnih zvaničnika i na obnavljanju povjerenja građana, ocijenivši da bi taj prijedlog zakona značajno poboljšao situaciju, uz uvjerenje da će uslijediti  rasprava u parlamentu koja će dalje osnažiti ovaj prijedlog zakona.

– Delegacija Evropske unije, Savjeta Evrope, Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini, kao i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije nastaviće da pružaju podršku svim pozitivnim inicijativama u borbi protiv korupcije – navedeno je u zajedničkoj izjavi.

Izvor: Fena