Registar besplatne pravne pomoći
Vijesti

Korupcija u pozadini: Anonimni pisci i tajanstveni državni službenici

SARAJEVO, (Patria) – Dana 29. septembra Ministarstvo sigurnosti BiH primilo je žalbu Djane Jurković iz Gabele Polja, u kojoj su iznesene sumnje da su neki službenici preduzimali koruptivne radnje u jednom slučaju.

Naime, u žalbi stoji da je prilikom postupanja po zahtjevu općine Čapljina za davanje saglasnosti za izgradnju benzinske pumpe u graničnom pojasu, koju je željela praviti Jurković neposredno uz granični prijelaz Gabelu Polje, jedan službenik je optužen da je primio mito od konkurentske firme i njoj onemogućio dozvole za gradnju.

Nakon primljene žalbe Inspektorat Ministarstva sigurnosti je pokrenuo radnje na utvrđivanju činjeničnog stanja. Bilo je očigledno da je zahtjev Djane Jurković odbijen jer nije ni logično ni zakonski da se dozvoli izgradnja benzinske pumpe na prostoru uz granični prijelaz.

Već tada su službenici pronašli nedostatke u samoj žalbi Djane Jurković.  Na dostupnu adresu su poslali zahtjev za upotpunjavanjem žalbe sa dostavljanjem konkretnih podataka i dokaza za ove ozbiljne optužbe. I onda se događa šokantan preokret.

Djana Jurković Ministarstvu sigurnosti dostavlja Očitovanje u kojem navodi da „protiv službenika ministarstva nikad nije podnijela bilo kakvu prijavu, niti izrazila sumnju da bi on primio mito ili učinio bilo kakvu protivpravnu radnju.

– Ako je neko, predstavljajući se kao moj punomoćnik, izrazio sumnju u poštenje i zakoniotost postupanja bilo kojeg državnog službenika, takva sumnja me ne obavezuje ni na koji način, niti je odobravam. Kategorički tvrdim da nikada nisam nikome izdala pisano ili usmeno ovlaštenje da u moje ime i za moj račun bilo koga prijavljuje, posebno mne za kazneno djelo uzimanja mita…Dakle, predstavku možete smatrati nepostojećom, odnosno bespredmetnom – kazala je Jurković.

Službenici Ministarstva su se, nakon ovog pisma, našli u nedoumici. Ko je napravio lažni dopis u ime Djane Jurković? Službenici su pregledali tri akta i zaključili golim okom da se na njima ne radi o istom potpisima.

Bilo je to falsifikat kojim se pokušavao narušiti ugled i integritet Ministarstva, ali i njegovih službenika. Cilj je, pretpostavlja se, bio da se ishoduje promjena odluke Ministarstva da zabrani gradnju pumpe u krugu državne granice i graničnog prijelaza.

Službenici su uočili i čudno zadržavanje pisma Djane Jurković u kojem je objašnjavala da ništa slično nije pisala protiv službenika Ministarstva sigurnosti. Naime, to pismo je poslano 16. oktobra, a protokolisano je tek 23. oktobra 2017. godine. Dakle, neko je to pismo zadržao punih sedam dana, pa se u izvještaju Inspektorata od 18. oktobra uopšte ne spominje.

Primjerak žalbe Jurković nikad nije dostavljen Sektoru za opću i graničnu sigurnost. Taj je sektor zatražio očitovanje Inspektorata o nalazima u provedenoj unutrašnjoj istrazi. Radi se o ozbiljnom slučaju, ali bilo kakvih rezultata istrage za sada nema. Riječ je o ozbiljnoj lažnoj optužbi jednog službenika Ministarstva za navodno primanje mita. Po svemu sudeći u pitanju je podmetanje iz „vlastitih redova“.

Ko je i zašto djelovao na takav magijski način, to se za sada ne zna. Podmetanje državi iz državnih redova na ovakav način je paradoksalno i do sada nezabilježeno u korupcijskim aktivnostima državnih službenika.

 

www.nap.ba